VÅRA TJÄNSTER

ENTREPRENAD

Vår arbetsstyrka leds av en erfaren projektledare som samordnar underentreprenörer och leverantörer och har en aktiv dialog med beställaren under hela byggprocessen. Tillsammans med dig som kund ingår vi ett samarbete tidigt i projektstadiet där vi genom att planera och kartlägga behovet samt byggprocessen säkerställer att resultatet blir enligt förväntan.

KONCEPTBYGGNATION

Konceptbyggnationer har många fördelar. Genom att standardisera och återupprepa byggprocessen blir resultatet en högkvalitativ, kostnadseffektiv lösning med kortare byggtid. Arbetsstyrkan leds av en projektledare med lång erfarenhet inom koncept där vi bland annat har djup kunskap inom self-storage, drivmedel och restaurang.